Mazot Pompası nasıl çalışır fiyatları arızası

Dizel motorlardan yüksek verim alabilmek için enjeksiyon sisteminin düzgün ve uyumlu çalışması gerekir. Mazot pompaları bu sistemin en önemli parçasıdır. Mazot Pompası, yakıtı yüksek basınçla enjektörlere yollayan pompadır. Mazot pompalarının görevleri:

1. Yakıtın basıncını yükseltmek – Dizel motorların sıkıştırma sonu 25 – 45 bar civarındadır.
Enjektörün mazotu püskürtebilmesi için mazot pompasının basıncı bundan yüksek olmalı.
Mazot pompaları basıncı 1400 bara kadar çıkarabilirler.
2. Yakıtın miktarını ölçmek – Motorun devir ve yüküne göre yakıtın ölçüsünü ayarlar.
3. Yakıtı belirli zamanda silindire göndermek,
4. Her silindire ateşleme sırasına uygun ve eşit oranda yakıt göndermek.

Mazot pompalarının değişik tipleri vardır:

  • Sıra (bağımsız) Tip pompalar- Parçaları a. Pompa elemanı b. Ventil c. Regülatör d. Avans sis.
  • DPA Tip pompalar – Parçaları a.Pompa elemanı b.Regülatör c. Avans sistemi
  • DPS Tip pompalar – Parçaları a.Pompa elemanı b.Regülatör c.Avans sistemi
  • EP / VE Tip pompalar – Parçaları a. Pompa elemanı b.Regülatörler c. Avans sistemi

Mazot pompalarının parçalarının işlevlerini şöyle sıralayabiliriz: Pompa elemanı – Yakıt miktarını ölçerek basıncı yükseltip enjektörlere gönderir. Ventil – Sıra tip mazot pompalarında kullanılır. Görevi eleman silindirinin üzerini kapatarak kaçırmaz bir hacim oluşturmak, basma başlangıcında açılarak yakıtın enjektörlere gitmesini sağlamak, borulardaki yakıtın silindire geri dönüşünü engellemek, enjektörün damlamasını önlemek. Regülatör – Motorun yüküne ve devrine göre gerekli yakıt
miktarını otomatik kontrol eden ünitedir. Motoru rölantide belli bir devirde durmadan çalıştırmak, motorun rejim hızını aşmadan düzenli biçimde çalışmasını sağlamak, silindire alınan havaya uygun yakıt göndermek gibi görevleri vardır. Mekanik, hidrolik ve pnömatik çeşitleri vardır. Avans sistemleri

- Görevi motor devirlerine göre avans derecesini sağlamaktır.

mazot pompası
Mazot Pompası nasıl Çalışır, bakımı ayarı, parçaları,fiyatları,arızası
Mazotun Fiyatı Petrol Fiyatları Petrol Pompası Otogaz Fiyatları Akaryakit Pompa Fiyatları Dizel Mazot Fiyatı Benzin Motorin Fiyatları Mazot Fiyat Akaryakit Kampanya Lpg Sistemleri Benzin Pompa Fiyatları Mazot Pompası